Zostań wolontariuszem!!!

„Trzeba otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi niespójną i tymczasową spontaniczność funkcjonalnością i ciągłością mądrze zorganizowanej służby, rozumianej nie tylko jako zaspokojenie natychmiastowych potrzeb, lecz jako zaangażowanie skierowane na przemianę przyczyn, które tkwią u źródła takich potrzeb!…]. Wolontariusze, odpowiednio przygotowani, będą naturalnymi animatorami procesu przywracania odpowiedzialności społecznej, co pozwoli przeanalizować struktury prowadzące do odsunięcia człowieka na margines, promować sprawiedliwe prawa i tworzyć bardziej zadowalające relacje międzyludzkie.”

Jan Paweł II o wolontariacie do młodzieży z włoskiej CARITAS we wrześniu 1979 roku:

Z racji słów naszego wielkiego rodaka pragniemy wszystkich zaprosić do pozostania wolontariuszem w naszym Oratorium.

Wszelkie informacje z kartą zapisu i regulaminem można znaleźć w linkach poniżej:

Karta zapisu POBIERZ

Druga strona z regulaminem POBIERZ

Dodaj komentarz