Zarząd

Zebrani w dniu 10.04.2015 r. członkowie założyciele Stowarzyszenia Pomocników Oratorium im. św. Antoniego z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Słowackiego 2, podjęli uchwałę o wyborze nowego Zarządu Stowarzyszenia. Dokonano wyboru prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka Zarządu. 

  • Prezes – Aleksandra Mielczarek
  • Wiceprezes – Ewelina Janowska
  • Sekretarz – Danuta Ruszkiewicz
  • Skarbnik – Ilona Królikiewicz
  • Członek – Halina Nowakowska