Stowarzyszenie

apel

Jesteśmy wiarygodną charytatywną Organizacją Pożytku Publicznego, pomagamy dzieciom z różnych środowisk.

Wspieramy finansowo świetlicę ORATORIUM im. św. Antoniego prowadzoną przez oo. Bernardynów. Aby nasze starania zmieniły się w skuteczne działania potrzebna jest nam pomoc wszystkich ludzi dobrej woli i serca. 

Każdy może pomóc dzieciom przekazując 1% podatku dochodowego. 

Podaruj NAM 1% 

PKO Bank Polski S.A.
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim
Nr rachunku: 24 1020 3916 0000 0402 0095 0402
KRS-0000229791

Z wyrazami szacunku

Prezes – Aleksandra Mielczarek