Dziękujemy za wsparcie!

Dziękujemy za przekazanie 1% z podatku w rozliczeniu rocznym za 2020 r. dla dzieci uczęszczających do Oratorium św. Antoniego przy naszym klasztorze.

Otrzymaliśmy kwotę 40918,20 zł

Pieniądze, jakie z tego tytułu zasiliły naszą świetlicę dla dzieci pomogą nam nie tylko zrealizować program w czasie trwania roku szkolnego, ale również znacznie przyczynią się do organizacji ferii zarówno zimowych jak i letnich.

Zachęcamy do przekazania darowizn na konto Stowarzyszenia Pomocników Oratorium św. Antoniego, które można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Jeszcze raz dziękujemy za ofiarność i wsparcie dla naszego Oratorium.

Dodaj komentarz