Oratorium św. Antoniego

Oratorium św. Antoniego

w Piotrkowie Trybunalskim przy klasztorze ojców Bernardynów

 W październiku 2001 roku z inicjatywy o. Gracjana Kubicy
w klasztorze OO. Bernardynów

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 2,

powstało Oratorium św. Antoniego.
Jest to świetlica socjo – terapeutyczna dla dzieci
oraz młodzieży z naszego miasta. 

Oratorium nieczynne!

Informujemy, że w dniach 31.10 i 1.11. świetlica będzie nieczynna.

Pragniemy również zaprosić rodziców, dzieci oraz młodzież na ,,Noc świętych” więcej informacji na plakacie poniżej.

Pobierz plakat.

Zostań wolontariuszem!!!

„Trzeba otworzyć młodym perspektywy wolontariatu miłości, który zastąpi niespójną i tymczasową spontaniczność funkcjonalnością i ciągłością mądrze zorganizowanej służby, rozumianej nie tylko jako zaspokojenie natychmiastowych potrzeb, lecz jako zaangażowanie skierowane na przemianę przyczyn, które tkwią u źródła takich potrzeb!…]. Wolontariusze, odpowiednio przygotowani, będą naturalnymi animatorami procesu przywracania odpowiedzialności społecznej, co pozwoli przeanalizować struktury prowadzące do odsunięcia człowieka na margines, promować sprawiedliwe prawa i tworzyć bardziej zadowalające relacje międzyludzkie.”

Jan Paweł II o wolontariacie do młodzieży z włoskiej CARITAS we wrześniu 1979 roku:

Z racji słów naszego wielkiego rodaka pragniemy wszystkich zaprosić do pozostania wolontariuszem w naszym Oratorium.

Wszelkie informacje z kartą zapisu i regulaminem można znaleźć w linkach poniżej:

Karta zapisu POBIERZ

Druga strona z regulaminem POBIERZ

Oratorium czynne od 02.09!!!

Informujemy, że nasz świetlica od 28 sierpnia będzie nieczynna.

Do Oratorium zapraszamy od poniedziałku 2 września

od 14.30 do 18.30

w dni powszednie oprócz świąt.

Zapraszamy do pobrania:

Karty zapisu i regulaminu świetlicy (Pobierz)

Ogłoszenie!!!

Informujemy, że Oratorium św. Antoniego będzie czynne do 28.08 i potem dopiero od 2.09!!!

Świetlica nieczynna!

W związku z Uroczystością Wniebowzięcia NMP i święta Wojska Polskiego, jak również pamiętnej Bitwy Warszawskiej dnia 15 oraz 16 sierpnia Oratorium św. Antoniego będzie nieczynne. Zapraszamy w poniedziałek 19 sierpnia.

Wyjazd do Łaz!

Informujemy, że dnia 27 lipca tj. sobota, o godzinie 9:30 jest zaplanowana zbiórka na parkingu na ulicy Narutowicza w związku z wyjazdem na kolonie letnie naszych podopiecznych.

Wyjazd na kolonie letnie do Łaz!!!

Informujemy, że w dniach od 27.07.2019 do 06.08.2019 (orientacyjna godzina wyjazdu 10.00) są organizowane kolonie letnie w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza”, Wąska 2 76-002 Łazy, tel.: 943189439.

Wszystkich rodziców zachęcamy do zapoznania się z instrukcją, aby jak najlepiej przygotować swoje dziecko do wyjazdu.

Pobierz instrukcje.

Wakacje

Świetlica Socjoterapeutyczna

„ORATORIUM Św. Antoniego”

ul.Słowackiego 2

czynna od 01.08.2019 – 30.08.2019r.

w godz. 9.00 – 13.00

Zapraszamy po przerwie wakacyjnej

Zapraszamy również do pobrania z naszej strony gotowej zgody na udział dziecka w zajęciach w naszym Oratorium.

Pobierz zgodę.

Dziękujemy !!!

Wraz ze Stowarzyszeniem Pomocników Oratorium św. Antoniego, dziękujemy wszystkim dobrodziejom, którzy podarowali 1% z podatku dla dzieci ze Świetlicy socjo – terapeutycznej prowadzonej przy naszym klasztorze.