Zarząd

Zebrane w dniu 14.02.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia Pomocników Oratorium im. św. Antoniego z siedzibą w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Słowackiego 2, powołało nowego członka Zarządu Stowarzyszenia skarbnika – Izabelę Lenarczyk

Aktualny zarząd:

Prezes – Aleksandra Mielczarek

Wiceprezes – Ewelina Janowska

Sekretarz – Danuta Ruszkiewicz

Skarbnik – Izabela Lenarczyk

Członek – Halina Nowakowska