HISTORIA

Zaczęło się w 2001 roku.

Jak już wspomnieliśmy na stronie głównej to w październiku 2001 roku z inicjatywy o. Gracjana Kubicy w klasztorze OO. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 2, powstało Oratorium św. Antoniego. Jest to świetlica środowiskowa dla dzieci oraz młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych naszego miasta.
    Zajęcia w Oratorium św. Antoniego odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14:30-18:30. W tym czasie dzieci otrzymują również posiłek regeneracyjny (kanapki, owoce i słodycze). Obecnie opiekunem Oratorium jest o. Gracjan Kubica. Od stycznia 2004 r. do pracy w przygotowaniu posiłków włączyła się grupa tercjarzy z istniejącej przy naszym Klasztorze, Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej.